mar 22

Systemy i rozkłady czasu pracy

O wyborze stosowanego w zakładzie pracy systemu lub rozkładu czasu pracy decyduje pracodawca. Podejmując jednakże decyzję o wprowadzeniu odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy pracodawca winien kierować się zasadą pełnego i efektywnego wykorzystania czasu pracy przez pracowników oraz mieć na względzie stosowne unormowania Kodeksu pracy, rodzaj działalności, ilość godzin pracy oraz charakter należących do pracownika …

Kontynuuj czytanie »

mar 19

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Powszechnie funkcjonuje ona jako umowa cywilnoprawna nie tylko w obrocie gospodarczym między przedsiębiorcami, ale również jako jeden ze sposobów nawiązania relacji, przypominających niejako stosunek pracy, w którym nie ma jednak mowy o umowie o pracę (o ile umowa zlecenia nie została zawarta w miejsce umowy o pracę), …

Kontynuuj czytanie »

mar 09

Opieka nad zdrowym dzieckiem – komu się należy

Nierzadko zdarza się sytuacja, w której zamiast iść do pracy, pracownik zmuszony jest do pozostania w domu i sprawowania opieki nad dzieckiem. Sytuacja ta nie wynika z choroby dziecka, a z pewnych sytuacji losowych – opiekunka czy niania odmówiła przyjścia ze względu na swoją chorobę czy obowiązki, nagle zamknięte przedszkole, wypadek losowy itp. Warto zatem, …

Kontynuuj czytanie »

lip 09

Zasiłek opiekuńczy i zwolnienie lekarskie na dziecko

Stosownie do treści art. 32 ustawy zasiłkowej pracownikowi, który został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem czy innym chorym członkiem rodziny, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nie w każdym jednak przypadku. O tym, czy pracownik nabędzie prawo do zasiłku opiekuńczego decyduje kilka czynników. Jednym z tych czynników jest wiek dziecka, …

Kontynuuj czytanie »

kwi 17

Zasiłek wychowawczy – kiedy i komu przysługuje

Na wstępie zaznaczyć należy, iż potocznie używany termin zasiłek wychowawczy to tak naprawdę dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacany jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Zasiłek wychowawczy jako dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje każdej osobie, przebywającej na urlopie wychowawczym, która spełnia kryteria, wskazane w ustawie z dnia 28 listopada …

Kontynuuj czytanie »

Starsze posty «