lip 09

Zasiłek opiekuńczy i zwolnienie lekarskie na dziecko

Stosownie do treści art. 32 ustawy zasiłkowej pracownikowi, który został zwolniony z obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem czy innym chorym członkiem rodziny, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Nie w każdym jednak przypadku. O tym, czy pracownik nabędzie prawo do zasiłku opiekuńczego decyduje kilka czynników. Jednym z tych czynników jest wiek dziecka, …

Kontynuuj czytanie »

kwi 17

Zasiłek wychowawczy – kiedy i komu przysługuje

Na wstępie zaznaczyć należy, iż potocznie używany termin zasiłek wychowawczy to tak naprawdę dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacany jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Zasiłek wychowawczy jako dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje każdej osobie, przebywającej na urlopie wychowawczym, która spełnia kryteria, wskazane w ustawie z dnia 28 listopada …

Kontynuuj czytanie »

mar 28

Urlop wychowawczy – ochrona przed zwolnieniem z pracy. Część 2

Urlop wychowawczy a wniosek pracownika o obniżenie wymiaru etatu Prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego jest jednym z uprawnień pracownika, z którego nie musi on jednak korzystać. Jeśli pracownik po urlopie macierzyńskim nie zamierza iść na urlop wychowawczy, a chciałby wrócić do pracy, to oczywiście ma do tego pełne prawo, a pracodawca co do zasady …

Kontynuuj czytanie »

mar 20

Urlop wychowawczy – kiedy i komu się należy. Część pierwsza

Urlop wychowawczy – szczegółowe zasady udzielania Prawo do urlopu wychowawczego jest jednym z ważniejszych uprawnień pracowniczych, związanych z rodzicielstwem. Stosownie do treści art. 186 §1 kodeksu pracy pracownik, który zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego, którego wymiar wynosi 3 lata. Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi w celu sprawowania osobistej opieki …

Kontynuuj czytanie »

mar 07

Umowa zlecenia w miejsce umowy o pracę

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Umowa zlecenia zamiast umowy o pracę Zdarza się często, iż pracodawca, zatrudniając pracownika na podstawie kolejnej zawartej z nim umowy o pracę na czas określony zastanawia się, czy jeśli dwie poprzednie umowy były zawarte na czas określony, to czy trzecia, kolejna, nie powinna być umową o pracę na czas nieokreślony. Wątpliwości takie ma pracodawca, który …

Kontynuuj czytanie »

Starsze posty «