17 komentarzy

 1. Agata
  5 listopada 2012 @ 21:21

  Chciałam przyłączyć się do dyskusji. Przedstawione powyżej wyliczenia są bardzo pomocne, ale mam pytanie przy odrobinkę innej sytuacji tj. miesiąc ma 31 dni, zasiłek chorobowy od 1 do 26 w wys.1122,00 od 27 do 31 wynagrodzenie w wys.200,00. W jaki sposób powinno się obliczyć alimenty w wys.60% zasiłku i 3/5 wynagrodzenia, gdzie odliczyć ulgę (w zasiłku bo jest najpierw wypłacany czy w wynagrodzeniu).
  A jak postępować w odwrotnej sytuacji tj. pierwsze dwa dni miesiąca wynagrodzenie, a pozostałe zasiłek chorobowy. Czy nieodliczoną składkę zdrowotną z wynagrodzenia oraz nieodliczoną całkowicie ulgę można rozliczyć przy wyliczeniu zasiłku netto? Proszę o pomoc

  Reply

  • admin
   6 listopada 2012 @ 13:46

   Najwygodniej i najprościej wypłacać wynagrodzenie i zasiłek łącznie. Wówczas nie ma problemów z ulgą. Jeśli jednak świadczenia te wypłacane są w różnych terminach, to trzeba mieć na względzie, iż wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei zasiłki pieniężne z ubezpieczenia chorobowego podlegają opodatkowaniu jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Ulga podatkowa w wysokości 46,33 zł przysługuje pracownikowi niezależnie, czy ma prawo do wynagrodzenia za pracę, chorobowego czy zasiłku – przysługuje ona dopóki trwa stosunek pracy. Jeśli zatem najpierw Pani wypłaca zasiłek, to uwzględnia ulgę przy jego obliczaniu, a potem, licząc wynagrodzenie za pracę, już ulgi Pani nie stosuje. Jeśli ulga nie została odliczona całkowicie przy rozliczaniu zasiłku – można jej pozostałą część wykorzystać przy liczeniu wynagrodzenia.
   Co do nieodliczonej składki zdrowotnej, to nie za bardzo rozumiem, co Pani ma na myśli. Proszę sprecyzować, wówczas będę mógł odpowiedzieć na pytanie.

   Reply

   • Agata
    6 listopada 2012 @ 16:06

    wynagrodzenie i zasiłek wypłacany jest jednocześnie – jedną listą płac.Program płacowy od kwoty wynagrodzenia 200,00 zł. nalicza składki społeczne jak również składkę zdrowotną, którą docelow
    odlicza z podatku (łącznego od wynagrodzeń i zasiłku) Ponieważ inne zasady obowiązują dla potrącenia alimentacyjnego z wynagrodzenia i inne z zasiłku chrobowego, więc obliczając wys.potrącenia alimentacyjnego powinnam odnieść się osobno do wynagrodzenia za pracę jak i osobno do zasiłku chorobowego.
    Rozpatrując te 2 składniki osobno, to z wynagrodzenia za pracę nie mam podatku
    tj. 200,00 – 27,42 (skł.społ) – 139,06 = 33,52 czyli 34 *18% = 6,12 (teoretycznie tą kwotę pomniejszam o skł.zdr. i nie ma podatku, w rzeczywistości skł.zdr. 9% wynosi 15,53.
    Składka zdrowotna w programie płacowym w wys.7,75 tj.13,37 potrącana jest z łącznej kwoty podatku i stąd moje pytanie czy z podatku od zasiłku chorobowego, wyliczając kwotę alimentów powinnam potrącić nierozliczoną składkę zdrowotną (tj.pomniejszyć podatkek) czy też odnieść się tylko do wys.podatku od zasiłku chorobowego, to wszystko wiąże się następnie z ustaleniem wysokości potrącenia alimentacyjnego.
    W sytuacji kiedy wynagrodzenia jest wyższe to tego typu problemy się nie pojawiają. Proszę może o jakiś przykład

    Reply

 2. Nadia
  3 lipca 2012 @ 07:14

  Reasumując, trzeba każdy składnik wynagrodzenia sprowadzić do netto i wtedy z każdego obliczyć 3/5 , zsumować i powstanie kwota należności alimentacyjnej. A jeżeli w danym miesiacu jest tylko wyn.zasadnicze i wynagrodzenie chorobowe- to skoro oblicza sie tak samo nie trzeba liczyc osobno składników tylko pensja netto jest tu podstawą do 3/5 alimentów??

  Reply

  • admin
   3 lipca 2012 @ 07:56

   Tak. A jeśli w danym miesiącu tylko zasadnicze i chorobowe, to podstawą do potrąceń alimentów jest 3/5 pensja netto, wyliczona w oparciu o ustalone wcześniej wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca io wynagrodzenie chorobowe.

   Reply

   • Nadia
    3 lipca 2012 @ 08:40

    Dziękuje, a czy mogę prosić o jakiś przykład obliczeniowy jak są te trzy składniki wynagrodzenia. I jak to jest z KUP i ulgą (46,33 ) przy tym liczeniu osobnym składników do podstaw netto,bo tu łatwo się pomylić. Założmy ze wyn. zasadnicze 1443 zł, wyn. chorobowego 511,70, zasiłek chorobowy 334 zł – KUP 139.06 i ulga 46,33zł. To tak z głowy pisane, mogą byc inne wartości brutto oczywiście.

    Reply

    • admin
     3 lipca 2012 @ 08:56

     A jaka kwota ma być potrącana na alimenty?

     Reply

     • Nadia
      3 lipca 2012 @ 09:00

      3/5 wynagrodzenia netto

    • admin
     3 lipca 2012 @ 10:07

     Dziś zamieszczę rozwiązanie. Zaczynam szkolenie zaraz, za kilka godzin będzie odpowiedź :)

     Reply

     • Nadia
      3 lipca 2012 @ 10:44

      Dziękuje :) miłej pracy

    • admin
     3 lipca 2012 @ 11:44

     Należy jeszcze podać, za ile dni pracownikowi należy się zasiłek. Wyliczenie będzie wyglądać następująco:

     1. Podstawa składek społecznych: 1443 zł
     2. Składki społeczne: 13,71 % * 1443 = 197,83 zł
     3. Podstawa składki zdrowotnej: 1443 + 511,70 – 197,83 = 1756,87
     4. Zdrowotna 9 % * 1756,87 = 158,12 zł
     5. Zdrowotna odliczalna 7,75 % * 1756,87 = 136,16 zł
     6. Zaliczka na podatek:
     a. Podstawa podatku: 1443 + 511,70 – 197,83 – 139,06 = 1617,81 a poza okrągleniu 1618 zł
     b. Podatek 18 % z 1618 = 291,24
     c. 291,24 – 46,33 = 244,91
     d. 244,91 – 136,16 = 108,75 = 109 zł – tyle wyniesie podatek z wynagrodzenia zasadniczego i chorobowego
     7. Netto: 1443 + 511,70 – 197,83 – 158,12 – 109 = 1489,75
     8. Kwota potrącenia: 3/5 z 1489,75 = 893,85 zł
     Potrącenie z zasiłku
     1. Dopuszczalne potrącenie: 60 % z 334 = 200,40
     2. Kwota wolna pod potrąceń z zasiłku:
     a. 399,59 zł : 30 dni miesiąca = 13,32 zł. w okresie od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. kwota wolna wynosi 399,59 zł (50 % najniższej emerytury)
     b. 13,32 * dni zasiłku = X (nie wiem, ile dni pracownik był na zasiłku)
     3. Sprawdzenie, czy potrącenie dopuszczalnej kwoty nie naruszy kwoty wolnej pod potrąceń (nie mogę tego ustalić bez informacji, ile dni pracownik był na zasiłku).

     Proszę do powyższych kwot podać jeszcze, ile pracownik przebywał na zasiłku, to opracuję pełne rozwiązanie zadania wraz ze stosownym komentarzem do każdego punktu obliczeń i umieszczę na stronie.

     Reply

     • Nadia
      3 lipca 2012 @ 11:54

      Zasiłek 6 dni

     • admin
      3 lipca 2012 @ 12:00

      Dziś a najpóźniej jutro pojawi się stosowny artykuł z odpowiednim rozliczeniem i komentarzem.

     • Nadia
      3 lipca 2012 @ 12:15

      OK, super- napewno przyda się też innym- Można dać inne kwoty, żeby było lepiej liczyć. Dziękuje i pozdrawiam

    • admin
     3 lipca 2012 @ 12:47

     Reply

 3. Nadia
  29 czerwca 2012 @ 13:32

  A jak obliczyć w miesiącu potrącenie alimentacyjne do (3/5 wynagrodzenia) jeżeli pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?? Liczy sie oddzielenie z wynagrodzenia a oddzielnie z zasiłku?? Jak to jest :)

  Reply

  • admin
   29 czerwca 2012 @ 13:57

   Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy podlegają ochronie przed potrąceniami według innych zasad. Dokonując potrąceń należy osobno obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i od wynagrodzenia chorobowego oraz osobno z zasiłku. Dokonując potrąceń z wynagrodzenia chorobowego pracownika stosuje się zasady takie same jak dla potrąceń z wynagrodzenia za pracę, czyli przy potrąceniu należności egzekwowanych na poczet alimentów potrąca się pełną kwotę dopuszczalną w wysokości 3/5 wynagrodzenia po odliczeniach składek i podatków i nie ma w tym wypadku mowy o kwocie wolnej od potrąceń. Z kolei przy potrąceniach z zasiłku to podlega on egzekucji zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej, czyli na poczet świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 60 % świadczenia.

   Reply

Odpowiedz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak pracownik może usprawiedliwić nieobecność w pracy

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy Wykonywanie pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę jest jednym z istotnych elementów treści stosunku pracy. W pewnych sytuacjach (choroba, nagły wypadek...

Zamknij
{link-v-xlrg-1}