«

»

maj 06

Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek a lista płac

Wiele początkujących kadrowych po zapoznaniu się z zasadami przygotowywania i naliczania listy płac zastanawia się, jak na takiej liście ująć wynagrodzenia chorobowe i zasiłki. W szczególności problemem może być dla nich uwzględnianie poszczególnych rodzajów tych świadczeń w podstawach do składek społecznych, składki zdrowotnej czy podatku. W niniejszym artykule przedstawię krok po kroku ogólne zasady rozliczania na liście płac wynagrodzeń chorobowych i zasiłków (w przykładzie posłużyłem się zasiłkiem chorobowym).

Przykład rozliczenia listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia chorobowego

Pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego 2012 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł miesięcznie. W marcu 2012 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od dnia 5 do 16 marca. Aby naliczyć jego listę płac w tym miesiącu należy najpierw ustalić, jakie składniki się na tej liście znajdą. Zgodnie z zasadami ustalania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku za nieobecność w pracy w okresie od dnia 5 do 16 marca pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, które pracodawca wypłaca co do zasady za pierwsze 33 dni nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym. W miesiącu marcu pracownik będzie miał zatem prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od dnia 5 do 16 marca, oraz wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca za okres od dnia 1 do 4 marca oraz od 17 do 31 marca. Aby ustalić wysokość wynagrodzenia chorobowego należy najpierw ustalić podstawę do wynagrodzenia.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby. Jeśli natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby powstała przed upływem tych 12 miesięcy (czyli jeśli np. pracownik w zakładzie pracy zatrudniony jest krócej), to podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne przepracowane miesiące. Ponieważ nasz pracownik zdążył przepracować tylko jeden pełny miesiąc, to w naszym przypadku podstawą tą będzie wynagrodzenie pracownika za luty, w wysokości 2000 zł. Mając zatem ustaloną podstawę możemy zgodnie z zasadami, opisanymi w niniejszym artykule ustalić jego wynagrodzenie chorobowe:

 1. Podstawa brutto = 2000 zł
 2. Podstawa netto = 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł
 3. Wynagrodzenie chorobowe: 1725,80/30 * 80 % * 12 (dni choroby) = 552,24 zł

 Następnie ustalamy wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

2000 – 2000/30 * 12 (dni choroby) = 1200 zł

Możemy teraz przystąpić do sporządzania listy płac. Podstawą do składek społecznych pracownika jest wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Od wynagrodzenia chorobowego odprowadza się bowiem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

 1. Podstawa składek społecznych: 1200 zł
 2. ZUS należny od pracownika: poz. 3 + 4 + 5 = 117,12 zł + 18 zł + 29,40 zł = 164,52 zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 1200 zł = 117,12 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5 % z 1200 zł = 18 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % z 1200 zł = 29,40 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 1200 zł – 164,52 zł + 552,24 zł = 1587,72 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku: 6 – 7 = po zaokrągleniu 1476 zł
 9. Podatek: 18 % z 1476 = 265,68 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 265,68 zł – 46,33 zł = 219,35 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % z 1587,72 zł = 142,89 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75 % z 1587,72 zł = 123,04 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego = 219,35 zł – 123,04 zł = po zaokrągleniu 96 zł
 15. Do wypłaty: 1200 zł + 552,24 zł – 164,52 zł – 142,89 zł – 96 zł = 1348,83 zł
 16. ZUS należny od pracodawcy: poz. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 = 245,76 zł
 17. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 1200 zł = 117,12 zł
 18. Ubezpieczenie rentowe: 6,5 % z 1200 zł = 78 zł
 19. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,67 % z 1200 zł = 20,04 zł
 20. Fundusz Pracy: 2,45 % z 1200 = 29,40 zł
 21. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 % z 1200 zł = 1,20 zł

Pamiętaj, aby w tym wypadku naliczać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż pensja z umowy pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne

A co w wypadku, gdy oprócz wynagrodzenia chorobowego pracodawca nalicza jeszcze zasiłek chorobowy? Zobacz na kolejnym przykładzie

Przykład rozliczenia listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Pracownik został zatrudniony w dniu 10 stycznia 2012 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł miesięcznie. W marcu 2012 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od dnia 5 do 16 marca (łącznie 12 dni), za które pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe. W kwietniu natomiast pracownik chorował w okresie od dnia 1 kwietnia do 25 kwietnia. W miesiącu kwietniu pracownik będzie miał zatem prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od dnia 1 do 21 kwietnia (mija już łącznie 33 dni w roku kalendarzowym, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe), zasiłku chorobowego za okres od dnia 22 do 25 kwietnia oraz wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca za okres od dnia 26 do 30 kwietnia. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku będzie kwota 2000 zł. Mając ustaloną podstawę możemy ustalić jego wynagrodzenie chorobowe:

 1. Podstawa brutto = 2000 zł
 2. Podstawa netto = 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł
 3. Wynagrodzenie chorobowe: 1725,80/30 * 80 % * 21 (dni choroby) = 966,33 zł

 Następnie ustalamy wysokość zasiłku:

 1. Podstawa brutto = 2000 zł
 2. Podstawa netto = 2000 zł – 13,71 % z 2000 zł = 1725,80 zł
 3. Zasiłek chorobowy: 1725,80/30 * 80 % * 4 (dni choroby) = 184,08 zł

 Następnie ustalamy wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

 2000 – 2000/30 * 25 (łącznie dni choroby) = 333,33 zł

Możemy teraz przystąpić do sporządzania listy płac. Podstawą do składek społecznych pracownika jest wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Od wynagrodzenia chorobowego odprowadza się bowiem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a od zasiłku tylko podatek dochodowy:

 1. Podstawa składek społecznych: 333,33 zł
 2. ZUS należny od pracownika: poz. 3 + 4 + 5 = 32,53 zł + 5 zł + 8,16 zł =  45,69zł
 3. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 333,33 zł = 32,53 zł
 4. Ubezpieczenie rentowe: 1,5 % z 333,33 zł = 5 zł
 5. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45 % z 333,33 zł = 8,16 zł
 6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 333,33 zł – 45,69 zł + 966,33 zł = 1253,97 zł
 7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
 8. Podstawa podatku: 1253,97 – 111,25 + 184,08 zł = po zaokrągleniu 1327 zł
 9. Podatek: 18 % z 1327 zł = 238,86 zł
 10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
 11. Zaliczka na podatek: 238,86 zł – 46,33 zł = 192,53 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % z 1253,97 zł = 112,85 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75 % z 1253,97 zł = 97,18 zł
 14. Podatek do urzędu skarbowego = 192,53 zł – 97,18 zł = po zaokrągleniu 95 zł
 15. Do wypłaty: 333,33 zł + 966,33 zł + 184,08 zł – 45,69 zł – 112,85 zł – 95 zł = 1230,20 zł
 16. ZUS należny od pracodawcy: poz. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 = 69,12 zł
 17. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76 % z 333,33 zł = 32,53 zł
 18. Ubezpieczenie rentowe: 6,5 % z 333,33 zł = 21,66 zł
 19. Ubezpieczenie wypadkowe: 1,93 % z 333,33 zł = 6,43 zł
 20. Fundusz Pracy: 2,45 % z 333,33 = 8,16 zł
 21. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10 % z 333,33 zł = 0,34 zł

Pamiętaj, aby w tym wypadku naliczać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż pensja z umowy pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne. Pamiętaj również, iż w Twoim zakładzie pracy składka na ubezpieczenie wypadkowe może się różnić wartością procentową, jak również pracownicy mogą mieć prawo do podwyższonego kosztu uzyskania przychodu (139,06 zł).

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek na liście płac

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek na liście płac

Zapraszam do dzielenia się swoimi uwagami w komentarzach.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (35 votes cast)
Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac, 5.0 out of 5 based on 35 ratings

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • lista płac 2012
 • chorobowe
 • lista płac przykład
 • zasiłki chorobowe
 • wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
 • jak obliczyć liste płac
 • wzór listy płac 2012
 • druk listy płac
 • lista płac krok po kroku
 • obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
Podziel się ze znajomymi na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Pinger
 • Twitter
 • Śledzik
 • Blogger.com

47 Komentarzy

Skip to comment form

 1. Dorota

  Witam, mam pytanie : mam pracownika , który jest po 50 roku i przekazałam go po 14 dniach do ZUS, Nie umiem policzyć wynagrodzenia zasadniczego .Płaca podstawowa 3000 zł – zwolnienie lekarskie od 05.02.-28.02.2014 r.Proszę serdecznie o pomoc.Pozdrawiam

  1. admin

   Wynagrodzenie zasadnicze liczy się w ten sposób:

   3000 – 3000/30*24 = 600 zł.

 2. jan

  Pracowałem w firmie transportowej jako kierowca międzynarodowy przezrok. Przez okres tego roku nie otrzymywałem z podstawy 1500 a od nowego roku 1600 zł od pracodawcy pieniędzy. Nie płacił mi też delegacji które wypełniałem i oddawałem po każdym kursie.Proszę mi wyjaśnić, czy te świadczenia mi się należą i w jakiej wysokości. Serdecznie dziękuję za pomoc. Dodam jeszcze, że miałem płacone ok 11%od frachtu (oczywiście pod stołem)

 3. Mariola

  Witam
  Jak obliczyć wynag.chorobowe dla pracownika który w m-cach I-III 2013 miał wynagrodzenie 1600
  a od marca 2013 wynagr. 800zł od 6-05 jest na chorobowym.
  Proszę o pomoc bo nie wiem jaką podstawę liczyć czy 800 zł
  Dodam że w 2012 roku był chry przez ponad pół roku

 4. Beata

  Witam.Prosze o pomoc w wyliczeniu zasilku chorobowego od pracodawcy,gdyz jestem od 5 marca 2013-19 kwietnia 2013 na zwolnieniu chorobowym i zaznaczam ze tylko otrzymalam 300zl od pracodawcy.Chciala bym wiedziec ile powinnien mi zaplacic?Bede wdzieczna.Pozdrawiam

 5. Grażyna

  Witam
  Czy przesyła się Z-3 i L-4 do ZUS po 33 dniach wynagrodzenia chorobowego, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez pracodawcę?
  Bardzo proszę o odpowiedź.

 6. ANETA

  Witam
  Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia;
  Pracownica w ciąży przebywa na zwolnieniu lek. od 18.02.2013-22.04 2013
  Mam problem z obliczeniem wynagrodzenia za m-c II/13, III/13
  Pracownica ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz ulgi-46,33
  Płaca zasadnicza-1600,oo,zasiłek płaci ZUS.

 7. Ola

  Witam! Mam pracownika przebywającego w marcu cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Pracownik ma prawo do 31 dni zasiłku chorobowego w kwocie 1.750,57 zł. Oprócz zasiłku chorobowego ma prawo do dodatku za wysługe lat w kwocie 344,80 zł, która przysługuje pracownikowi za cały miesiąc w całości. ale nie jest oskładkowana. Wysługa wchodzi jednak do podstawy opadkowania. Nie wiem natomiast jak mam zastosowac koszty uzyskania przychodu. Pracownik ma te podwyższone 139,06 zł. Proszę o wyliczenie należnego podatku. Pracownikowi przysługuje ulga podatkowa 46,33 zł.

  1. admin

   Witam
   A kto wypłaca zasiłek chorobowy – Państwo jako pracodawca czy ZUS?

   1. Ola

    Witam! Wypłacamy my jako pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników.

 8. Sandra

  Witam,
  Mam pracownika u którego wynagrodzenie brutto to 5000 pln. W m-cu kwietniu będzie za 5 dni wypłacone mu wynagrodzenie chorobowe czyli 575,27 pln( 5000-13,7%/30*80%*5 dni) i za resztę m-ca będzie zasiłek, który w naszej firmie wypłaca ZUS. Kwota zasiłku to 2876,33 pln. Jeśli zasiłek wypłaca zus to jak wyglądać będzie lista płac? Czy podstawą do podatku będzie kwota wynagrodzenia chorobowego, czy suma wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego? Które składki muszę nanieśc na listę płac?Proszę o pomoc.

  1. admin

   Witam

   Rozumiem, że w kwietniu pracownik będzie miał tylko wynagrodzenie chorobowe i zasiek chorobowy. W takiej sytuacji Pani (jako, że nie płaci zasiłku chorobowego) sporządza listę płac z wynagrodzenia chorobowego. Wówczas Nie nalicza Pani w ogóle składek społecznych, a kwotę wynagrodzenia chorobowego uwzględnia Pani na pozycji: Podstawa składki zdrowotnej i podatku (od wynagrodzenia chorobowego odprowadza się składkę zdrowotną) i dalej liczy już normalnie.

   1. Sandra

    Witam,
    Czy może mi Pani wrzucić to na listę płac? Bardzo proszę.

    1. admin

     Witam.
     Proszę o podanie, czy pracownik ma prawo do podstawowych czy podwyższonych kosztów uzyskania przychodu oraz czy ma prawo do ulgi podatkowej. Wszystkie wyliczenia otrzyma Pani dziś wieczorem.

     1. Anonim

      Witam:) Koszty uzyskania przychodu podwyższone, ma również prawo do ulgi podatkowej. Dziękuje

     2. Sandra

      Witam:) Koszty uzyskania przychodu podwyższone, ma również prawo do ulgi podatkowej. Dziękuje

 9. Monika

  Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia. Zatrudniam 1 pracownika na umowę o pracę od 01.09.2012, podstawa wynagrodzenia to 1800zł brutto.
  Przebywał na urlopie wypoczynkowym od 04.02.2013 do 19.02.2013 (12 dni) i na zwolnieniu lekarskim od 20.02.2013 do 05.03.2013. Pracownik urodzony w styczniu 1963 roku (50 lat)
  Mam problem z wyliczeniem składek i wynagrodzenia wynagrodzenia za miesiące luty. Bardzo dziękuję za ewentualną pomoc.

  1. admin

   Pracownik ukończył 50 lat w styczniu tego roku, a zatem 14 dni wynagrodzenia chorobowego pracodawca nalicza dopiero od przyszłego roku. W tym roku normalnie jeszcze za cały rok kalendarzowy przysługuje pracownikowi 33 dni wynagrodzenia chorobowego (ewentualnie oczywiście, gdyby chorował jeszcze w tym roku).
   W lutym pracownik będzie miał trzy składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie za czas przepracowany, wynagrodzenie chorobowe i wynagrodzenie urlopowe.

   1. Wynagrodzenie urlopowe:
   Ponieważ pracownik ma stały składnik wynagrodzenia, bez żadnych zmiennych, to podstawą wynagrodzenia urlopowego jest wynagrodzenie z miesiąca korzystania z urlopu, czyli lutego. Obliczenia są następujące:
   1800/160 (godzin do przepracowania w lutym) * 96 (godzin urlopu) = 1080 zł brutto
   2. Wynagrodzenie chorobowe:
   Podstawa brutto: 1800
   Podstawa netto: 1800 – 13,71 % z 1800 = 1553,22
   1553,22/30*80%*9 (dni choroby) = 372,77 zł brutto
   3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
   1800 – 1800/30*9 (choroba) – 1800/160*96 (urlop) = 180 zł brutto

   Lista płac:
   1. Podstawa składek społecznych: 1080 (urlopowe) + 180 (praca) = 1260
   2. ZUS pracownika: 122,98 + 18,90 + 30,87 = 172,75
   3. Emerytalna 9,76 % z 1260 = 122,98 zł
   4. Rentowa 1,5 % z 1260 = 18,90 zł
   5. Chorobowa 2,45 % z 1260 = 30,87 zł
   6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 1260 – 172,75 + 372,77 = 1460,52
   7. Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł (jeśli podwyższone to 139,06 zł)
   8. Podstawa podatku: 1460,52 – 111,25 = 1349 (to się zaokrągla do pełnej złotówki)
   9. Podatek: 18 % z 1349 = 242,82 zł
   10. Ulga podatkowa (jeśli pracownik ma) 46,33 zł (stała wartość)
   11. Zaliczka na podatek: 242,82 – 46,33 = 196,49
   12. Ubezpieczenie zdrowotne: 9 % z 1460,52 = 131,44 zł
   13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75 % z 1460,52 = 113,19 zł
   14. Podatek do urzędu skarbowego: 196,49 – 113,19 = po zaokrągleniu 83 zł
   15. Netto: 1080 + 180 + 372,77 – 172,75 – 131,44 – 83 = 1245,58 zł
   16. ZUS pracodawcy
   17. emerytalna: 9,76 % z 1260 = 122,98
   18. rentowa: 6,5 % z 1260 = 81,90
   19. wypadkowa 1,93 % z 1260 = 24,32
   20. Fundusz Pracy: 2,45 % z 1260 = 30,87
   21. FGŚP: 0,10 % z 1260 = 1,26

   Proszę sprawdzić, uwzględniając faktyczne koszty uzyskania przychodów, jakie ma pracownik.

   Więcej może Pani poczytać tutaj: choroba i urlop w jednym miesiącu a wynagrodzenie

   1. Monika

    Najmocniej dziękuję za pomoc. Mam jeszcze pytanie odnośnie formularzy składanych do ZUS. Jeżeli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim to oprócz ZUS DRA i RCA składam również ZUS RSA czy coś jeszcze? czy i kiedy mam wysłać zwolnienie do ZUS, gdy wystawione jest na okres 20.02.-06.03. 2013? czy dopiero wysyłam, gdy przekroczy łącznie 33 dni zwolnienia?

    1. admin

     Oprócz deklaracji RCA i RSA za pracownika oraz DRA za zakład pracy nie musi Pani wypełniać dodatkowych dokumentów. Potem ewentualnie, gdy pracownik wpadnie w zasiłek chorobowy (będzie chorował więcej niż 33 dni w roku) to składa Pani formularz ZUS Z-3.
     Co do terminu wysyłania zwolnienia lekarskiego do ZUS to ponieważ pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, finansowane przez Panią, a nie zasiłek, to nie musi Pani wysyłać zwolnienia lekarskiego do ZUS. Zwolnienie lekarskie jest dokumentem, na podstawie którego wypłaca Pani wynagrodzenie chorobowe, dopiero potem, jak ZUS będzie płacił zasiłek chorobowy, to musi Pani niezwłocznie przekazać zwolnienie lekarskie pracownika do ZUS wraz z formularzem Z-3.

     1. Monika

      Witam bardzo serdecznie,
      mój pracownik, o którym pisałam w poprzednich pytaniach, (gdy prosiłam o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia za luty) jest na zwolnieniu lekarskim do 11 kwietnia – ma ciągłość i do 24 marca tylko przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Jeżeli mogę jeszcze poprosić o pomoc w wyliczeniu składek za marzec będę raz jeszcze niezmiernie wdzięczna.
      Pozdrawiam
      Monika

 10. Paweł

  Witam, ja mam pytanie.
  Pracownik w miesiącu lutym przebywał cały czas na zwolnieniu lekarskim. Jeden dzień przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe, w pozostałe (27) dni zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS. Wyliczenie na liście płac dokonałem wg. przedstawionych przez Pana wzorów, jednak zastanawia mnie, czy w ostatniej rubryce (do zapłaty), powinniśmy wpisać kwotę wraz z zasiłkiem, czy raczej tylko wysokość ewentualnego wynagrodzenia, jakie powinien zapłacić pracownikowi pracodawca.
  Chodzi mi o to, że wg. wyliczeń do zapłaty wyszło ponad 1900 złotych, choć rzeczywiście pracodawca powinien zapłacić z własnej kieszeni jedynie 60-kilka. Nie chcę, żeby pracownik podpisujący listę płac zarzucał mi później, że został oszukany lub że nie wypłacono mu gotówki. Czy kwotę podawaną w rubryce „Do zapłaty” powinienem wcześniej pomniejszyć o wartość zasiłku, jaki powinien wypłacić pracownikowi ZUS, czy raczej uzasadnić, że właściwą należność wypłaci instytucja państwowa?
  I czy podatek dochodowy z listy płac, pomimo że większą część teoretycznie odprowadza ZUS, rozliczamy później w całości na koniec roku, czy powinniśmy go pomniejszyć o wartość poniesioną przez Zakład Ubezpieczeń?

  1. admin

   Witam
   A kto jest płatnikiem zasiłku – zakład pracy czy ZUS? Bo jeśli ZUS, to oczywiście na liście płac zasiłku Pan w ogóle nie uwzględnia, pracodawca wypłaca jedynie wynagrodzenie chorobowe za 1 dzień. Zastanawia mnie tylko kwestia, dlaczego tylko za jeden dzień przysługuje wynagrodzenie chorobowe? To ze względu na wiek pracownika (ponad 50 lat), który w styczniu przechorował już 13 dni?

   Jeśli ZUS płaci zasiłek, to listę płac nalicza Pan tylko od wynagrodzenia chorobowego. Z kolei zasiłek chorobowy nie jest traktowany jako przychód ze stosunku pracy, więc kwestia podatku dochodowego z zasiłku w ogóle Pana nie interesuje i nie rozliczacie go, bo to nie wy jako zakład pracy naliczacie ten podatek i odprowadzacie do US, tylko ZUS.

 11. Halina

  Proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia chorobowego dla pracownika w wieku 50 lat.Zwolnienie lekarskie od 11.01.2013 do 25.01.2013.Rok ubiegly 2012 przepracował 11 mies. przy wynagrodzeniu 1500 zł.Gubię się w obliczeniach, proszę o czytelne wyliczenie.

  1. admin

   Witam
   Proszę jeszcze o informację, czy miała Pani wypłacone jakiekolwiek nagrody, premie itp., jak również do jakich kosztów uzyskania przychodu miała Pani prawo (podstawowych czy podwyższonych) oraz czy przysługuje Pani ulga podatkowa.

   1. Anonim

    Witam, ne mialam wypłaconych premii ani nagród, koszty przychodu podstawowe.Nic nie wiem o uldze podatkoej

    1. admin

     Za okres od 11 do 24 stycznia ma Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za 25 stycznia prawo do zasiłku chorobowego. Podstawa wynagrodzenia chorobowego i zasiłku nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę po potrąceniu 13,71 %.
     Podstawa brutto: 1600
     Podstawa netto: 1600 – 13,71 % z 1600 = 1380,64 zł
     Wynagrodzenie chorobowe brutto: 1380,64 : 30 * 80% * 14 = 515,44 zł
     Zasiłek chorobowy brutto: 1380,64 : 30 * 80% * 1 = 36,82 zł.
     Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca brutto: 1600 – 1600 : 30 * 15 (dni choroby) = 800 zł.

     Netto, przy założeniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz ulgi podatkowej da to kwotę 1070,06 zł. Proszę dać znać, jeśli życzy sobie Pani rozliczenia krok po kroku od brutto do netto.

 12. Daga

  Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia:
  pracownik zatrudniony od 08.11.2012 do 05.02.2013.
  Podstawa wynagrodzenia to 1500zł brutto.
  Przebywał na zwolnieniu lekarskim od 12.12.2012 do 25.12.2012 i od 27.12.2012 do 05.02.2013.
  Mam problem z wyliczeniem wynagrodzenia za miesiące grudzień i styczeń.

  1. admin

   Witam
   W grudniu pracownik chorował łącznie 19 dni. Należy mu się zatem wynagrodzenie za pracę za okres 1 – 11 grudnia i 26 grudnia. Za pozostałe dni otrzyma wynagrodzenie chorobowe.

   Wynagrodzenie za pracę: 1500 – 1500:30*19 = 550 zł

   Obliczenie wynagrodzenia chorobowego:
   1. Podstawa brutto: 1500 zł
   2. Podstawa netto: 1500 – 13,71% z 1500 = 1294,35 zł
   3. Wynagrodzenie chorobowe: 1294,35:30*80%*19=655,80 zł

   Z kolei za styczeń pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe za cały miesiąc. Dodatkowo od stycznia 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 z, a podstawa do wynagrodzenia chorobowego nie może być niższa. Obliczenia są więc następujące:

   Wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 do 31 stycznia:
   1. Podstawa brutto: 1600 zł
   2. Podstawa netto: 1600 – 13,71 % z 1600 = 1380,64
   3. Wynagrodzenie chorobowe: 1380,64:30*80%*31 = 1141,33 zł.

   Podane kwoty są kwotami brutto. Aby wyliczyć kwotę netto musi Pani podstawić odpowiednie kwoty do wzoru wyliczenia, opisanego w artykule. Gdyby miała Pani jakieś problemy z tym, proszę dać znać.

 13. Urszula

  Witam.Bardzo byłabym wdzięczna za przykład na liście płac związany tylko z wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkiem chorobowym w miesiącu. Wynagrodzenie chorobowe 2 dni (w poprzednim miesiącu wykorzystano 31 dni) i 26 dni zasiłku chorobowego płaconego przez ZUS. Bardzo proszę.

  1. admin

   Witam

   Rozumiem, że chodzi o luty 2013, tak? 2 dni z wynagrodzeniem chorobowym i 26 dni z zasiłkiem chorobowym?

   1. Urszula

    Tak, dokładnie.Zwolnienie trwało cały styczeń i trwa nadal przy wynagrodzeniu brutto 1500 zł..

    1. admin

     Witam
     1 – 2 lutego wynagrodzenie chorobowe, 3 – 28 lutego zasiłek chorobowy.

     Stosownie do treści art. 45. 1. ustawy zasiłkowej podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 % tego wynagrodzenia. Przy obliczeniach zakładam zatem, iż podstawa brutto wynosić będzie 1600 zł, pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu w kwocie 111,25 zł oraz ulgi podatkowej 46,33 zł.

     1. Podstawa brutto: 1600 zł
     2. Podstawa netto: 1600 zł – 13,71 % (ZUS pracownika) z 1600 zł = 1380,64 zł
     3. Wynagrodzenie chorobowe brutto: 1380,64:30*80%*2=73,63 zł
     4. Zasiłek chorobowy brutto: 1380,64:30*80%*26=957,24 zł

     Lista płac:
     1. Podstawa składek społecznych: 0
     2. Składki społeczne: 0
     3. Ubezpieczenie emerytalne: 0
     4. Ubezpieczenie rentowe: 0
     5. Ubezpieczenie chorobowe: 0
     6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 73,63 zł (tylko wynagrodzenie chorobowe)
     7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
     8. Podstawa podatku: 73,63-111,25+957,24 po zaokrągleniu = 920 zł
     9. Podatek: 18% z 920 = 165,60 zł
     10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
     11. Zaliczka na podatek: 165,60 – 46,33 = 119,27 zł
     12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % z 73,63 = 6,63 zł
     13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75 % z 73,63 zł = 5,71 zł
     14. Podatek do Urzędu Skarbowego: 119,27 zł – 5,71 zł po zaokrągleniu 114 zł
     15. Netto: 73,63 zł + 957,24 zł – 6,63 zł – 114 zł = 910,25 zł

     1. Urszula

      Bardzo dziękuję za pomoc.

     2. Katarzyna

      Witam.
      Chciałam zapytac kto płaci podatek dochodowy jeśli zasiłek wypłacany jest przez ZUS. Mam dokładnie taką samą sytuację jak opisana wyżej. Pracownica w ciązy – dwa dni w lutym jest wynagrodzenie za chorobę ze środków pracodawcy a od trzeciego lutego zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Kto płaci podatek do US?
      Pozdrawiam

     3. admin

      Czyli 1 – 2 luty pracownicy przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a od 3 do 28 lutego zasiłek. Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, to podatek od tego zasiłku również odprowadzi ZUS. Pani ma obowiązek ustalić zaliczkę na podatek od wynagrodzenia chorobowego za te dwa dni i wpłacić ją do US (przy czym może się okazać, że tej zaliczki w ogóle nie będzie, bo pewnie wynagrodzenie chorobowe za te dwa dni nie będzie wysokie i zaliczkę „zjedzą” koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa).

     4. Ewelina

      Witam
      1 – 2 lutego wynagrodzenie chorobowe, 3 – 28 lutego zasiłek chorobowy płaci zus .Kwota za 1 dzien wynagrodzenia chorobowego 66,45 (od 01-31.01. wynagrodzenie chorobowe

      Lista płac:
      1. Podstawa składek społecznych: 0
      2. Składki społeczne: 0
      3. Ubezpieczenie emerytalne: 0
      4. Ubezpieczenie rentowe: 0
      5. Ubezpieczenie chorobowe: 0
      6. Podstawa składki zdrowotnej i podatku: 132,90 zł zdrowotna(tylko wynagrodzenie chorobowe)
      podstawa podatku 132,90-111,25=21,65 w zaokragleniu 22

      7. Koszt uzyskania przychodu: 111,25 zł
      8. Podstawa podatku: 22ł
      9. Podatek: 18% 22*18%-46,33=-42,37
      10. Ulga podatkowa: 46,33 zł
      11. Zaliczka na podatek: -42,37-10,,30=-52,67
      12. Ubezpieczenie zdrowotne 9 % 11,96
      13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku: 7,75 % -10,30
      14. Podatek do Urzędu Skarbowego: -53
      15. Netto: 173,94 prosze o sprawdzenie czy wyliczenie na liście płac bedzie tak wygladało

     5. admin

      Witam
      W takiej sytuacji, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez Panią jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (zaliczka nie może być ujemna, podobnie jak podatek, więc zamiast -52,67 zł powinno być 0, podobnie w pozycji 13 i 14), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki (Artykuł 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej), a skoro zaliczka na podatek równa jest 0, to nie ma również ubezpieczenia zdrowotnego. W opisanym przez Panią przypadku od wynagrodzenia chorobowego nie odprowadza się zatem ani składek społecznych i zdrowotnej, ani podatku dochodowego. Kwota brutto jest jednocześnie kwotą netto.

 14. Olga

  Witam,

  proszę o pomoc w wyliczeniu wynagrodzenia chorobowego dla pracownika w wieku 52 lata.
  Okres przebywania na zwolnieniu trwa od 27.12.2012 i będzie trwał do końca stycznia 2013. Wynagrodzenie 01-12/2012 – 1500,00 brutto. 01/2013 – 1600,00 brutto. Za okres 14 dni stycznia dni wyszło mi wynagrodzenie chorobowe 515,44 brutto 489,04 netto. Za podstawę wzięłam 1600,00 zł. Wynagrodzenia zasadniczego brak. Czy w takim przypadku prawidłowo uwzględniłam w wyliczeniu netto koszty uzyskania przychodu 111,25 i ulgę podatkową 46,34?

  Będę wdzięczna za weryfikację

  1. admin

   Witam. A czemu nie liczy Pani już zasiłku chorobowego za styczeń? Za pierwsze 14 dni pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe, a za okres 15 – 31 przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy. Kwotę brutto wynagrodzenia chorobowego wyliczyła Pani poprawnie. Jeśli pracownik był na zwolnieniu lekarskim cały miesiąc, to nie będzie miał wynagrodzenia zasadniczego, ale po 14 dniach zwolnienia lekarskiego powinien dostać zasiłek. Proszę o informację, co z tymi pozostałymi dniami stycznia, to udzielę Pani więcej informacji.
   Co do kosztów uzyskania przychodu to 111,25 zł to są koszty podstawowe. Jeśli pracownik dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu 139,06 zł. Z kolei ulga podatkowa faktycznie wynosi 46,34 zł, ale to, kiedy ona przysługuje, również zależy od kilku czynników (np. czy pracownik ma jeszcze inną umowę o pracę, własną działalność gospodarczą, rentę itp.).

   1. Olga

    Witam,

    zasiłku chorobowego nie liczę, gdyż wypłaca go ZUS, ponieważ mam tylko jednego pracownika.

    Dziękuję bardzo za weryfikację.

 15. Kasia

  dziękuję za tak czytelne wyjaśnienie :)

 16. aga

  Bardzo dobrze i jasno rozpisany przykład. Marzy mi się jeszcze przykład z listą płac i z urlopem wypoczynkowym ze zmiennymi składnikami czy też kilka dni NN. Niemniej jednak bardzo fajne opracowanie.

  1. admin

   O ustalaniu wynagrodzenia urlopowego (także ze zmiennych składników) może Pani poczytać w naszym serwisie – pisaliśmy już o tym, także z konkretnymi przykładami. A co do listy płac z wynagrodzenia zasadniczego, urlopowego i NN łącznie w jednym miesiącu – na liście płac wynagrodzenie urlopowe jest podstawą do składek na ubezpieczenia społeczne, należy je zatem doliczyć do pozycji 1 w przykładach. Z kolei NN obniża wynagrodzenie brutto pracownika, nie wpływa również na modyfikację sposobu naliczania listy płac (obniża również pozycję 1). Zgodnie z Pani życzeniem przykład konkretnych wyliczeń pojawi się niebawem na naszej stronie :)

 17. Rysiek

  Nareszcie wiem o co chodzi.

 18. ewa

  super, bardzo fajnie wyjaśnione

 19. mariola

  Dzięki, naprawdę fajnie wytłumaczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego w połowie miesiąca

W artykule Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki chorobowe pracownika – omówienie zagadnienia pokazałem Ci, jak ustalać wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika z...

Zamknij