Czas pracy

Opieka nad zdrowym dzieckiem 2017

Możliwość skorzystania z dwóch dodatkowych dni wolnych (niezależnych od przysługującego urlopu wypoczynkowego) przez rodziców, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 14, jest jednym z…
Systemy i rozkłady czasu pracy

O wyborze stosowanego w zakładzie pracy systemu lub rozkładu czasu pracy decyduje pracodawca. Podejmując jednakże decyzję o wprowadzeniu odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy pracodawca…