Wynagrodzenia


Pensja brutto ile to netto

Podpisując umowę o pracę pracownik zobowiązuje się do m.in. wykonywania pracy na rzecz pracodawcy za wynagrodzeniem, a pracodawca zobowiązuje się to wynagrodzenie wypłacić. Wysokość wynagrodzenia…