Okresy wypowiedzenia umowy o pracę – jak liczyć

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Dzisiejszy artykuł omawia zagadnienie obliczania terminów okresów wypowiedzenia umowy o pracę. W praktyce bowiem okazuje się, iż pomimo faktu, że przepisy prawa pracy są w tym zakresie stosunkowo precyzyjne i czytelne, właściwe obliczenie terminu wypowiedzenia umowy może rodzić trudności i powodować powstawanie niekorzystnych dla pracodawcy albo pracownika pomyłek, z których do najczęstszych należy błędne wskazanie w treści świadectwa pracy dnia zakończenia stosunku pracy.

Obliczanie okresów wypowiedzenia umowy o pracę

Przepisy kodeksu pracy określają terminy wypowiedzenia liczone w dniach, tygodniach i miesiącach. O ile terminy liczone w dniach nie sprawiają problemu (termin liczy się bowiem od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę), tak wyjaśnień wymaga sposób liczenia okresów wypowiedzenia liczonych w tygodniach (np. dla umowy o pracę na czas określony, zawartej na okres powyżej 6 miesięcy) lub miesiącach (np. dla umowy na czas nieokreślony).

Stosownie do przepisów kodeksu pracy okres wypowiedzenia, obejmujący tydzień albo miesiąc albo ich wielokrotność (np. dwa tygodnie) kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład

Pracownik ma umowę o pracę na czas określony od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012. Pracownik ten złożył w dniu 16 maja (czwartek) oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się w dniu 2 czerwca (sobota).

Przykład 2

Pracownik ma umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2010. Pracownik ten złożył w dniu 16 maja 2012 roku oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia (miesięczny termin wynika ze stażu pracy pracownika u danego pracodawcy), to umowa rozwiąże się w dniu 30 czerwca 2012 roku.

Okres wypowiedzenia kończy się w niedzielę albo święto – co wtedy?

Umowa o pracę nie musi rozwiązywać się w dniu roboczym. Może się okazać, iż koniec okresu wypowiedzenia przypada np. na niedzielę albo święto. Jest to bez znaczenia, gdyż w tych dniach, ustawowo wolnych od pracy, umowa o pracę może się rozwiązać. Pracodawca, który o tym nie wie, wpisze na wszelki wypadek, iż umowa rozwiązała się w dniu roboczym, czym narazi się na odpowiedzialność w wypadku ewentualnej kontroli inspekcji pracy, gdyż skracając w ten sposób okres wypowiedzenia powoduje po stronie pracownika niekorzystne skutki (np. za ostatnie dwa dni okresu wypowiedzenia, jeśli przypadają one na sobotę i niedzielę, nie wypłaci pracownikowi wynagrodzenia za pracę).

Prawidłowe ustalenie dnia, w którym upływa okres wypowiedzenia jest bardzo istotne. Ma ono bowiem znaczenie dla ewentualnych uprawnień pracownika, które zależą od jego stażu pracy, takich jak np. prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego, prawo do nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej po zwolnieniu itp. Co więcej, właściwe ustalenie dnia zakończenia okresu wypowiedzenia jest istotne z punktu widzenia ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika za ostatni miesiąc pracy, a także z punktu widzenia daty wystawienia świadectwa pracy. Poprawne ustalenie daty upływu okresu wypowiedzenia ma zatem znaczenie dla ewentualnego uniknięcia sporu z pracownikiem, np. o wypłatę zaległego wynagrodzenia czy sprostowanie świadectwa pracy.

O okresach wypowiedzenia możesz poczytać w dziale Dydaktyka i teoria – zakładka Zmiana i ustanie stosunku pracy.

Kiedy zaczyna się okres wypowiedzenia?

W przykładach powyżej pracownik składał wypowiedzenie w trakcie miesiąca (w czwartek, 16 maja). Skoro zatem okres wypowiedzenia liczą się w tygodniach lub miesiącach, to kiedy zaczynają biec? W chwili złożenia wypowiedzenia czy w momencie rozpoczęcia następnego tygodnia lub miesiąca? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 8 listopada 1988 roku sygn. I PRN 48/88 stwierdzając, iż okres wypowiedzenia umowy, oznaczony w miesiącach, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem wręczenia wypowiedzenia. Taka sama zasada obowiązuje w wypadku okresów wypowiedzenia, liczonych w tygodniach. Jeśli zatem pracownik w drugim przykładzie złożył wypowiedzenie w dniu 16 maja, to okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w dniu 1 czerwca 2012 roku.

Na koniec chciałbym przypomnieć, iż już po dokonaniu wypowiedzenia pracodawca i pracownik mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Masz jakieś pytania czy wątpliwości? Podziel się w komentarzach.

Pomóż nam promować serwis, polecaj ten artykuł znajomym.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę
 • jak liczyć okres wypowiedzenia
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
 • od kiedy liczy sie okres wypowiedzenia
 • okres wypowiedzenia
 • jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę
 • miesięczny okres wypowiedzenia
 • kalkulator okresu wypowiedzenia
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
 • od kiedy liczy sie wypowiedzenie
Podziel się ze znajomymi na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Pinger
 • Twitter
 • Śledzik
 • Blogger.com