Choroba pracownika w okresie wypowiedzenia – co z rozwiązaniem umowy i urlopem wypoczynkowym?