Za dyżur pracownik nie zawsze otrzyma wynagrodzenie