Równoważny system czasu pracy – przykład rozliczenia czasu pracy z nadgodzinami