Przyczyna nieobecności pracownika na liście obecności w pracy – czy to jest dopuszczalne w świetle przepisów RODO i ochrony danych osobowych?