wypowiedzenie umowy zlecenia


Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Powszechnie funkcjonuje ona jako umowa cywilnoprawna nie tylko w obrocie gospodarczym między przedsiębiorcami, ale również jako jeden…