34 komentarzy

 1. Karolina
  8 maja 2015 @ 13:06

  Witam,
  jako zleceniobiorca mam obowiązek wystawić rachunek dla pracodawcy z Anglii w którym muszę przedstawić nie tylko moje koszty składek ZUS jako pracownika, ale również koszty składek ZUS pracodawcy, ponieważ przejęłam obowiązek odprowadzania składek za pracodawcę, który nie ma przedstawicielstwa w Polsce. Proszę o informację w jaki sposób mam umieścić składki ZUS po stronie pracodawcy w takim rachunku?

  Czy jest jakiś wzór?

  Reply

 2. Tadeo
  16 lutego 2015 @ 14:25

  proszę o wyjaśnienie: pracownik zatrudniony na umowę o pracę w jednej firmie został zatrudniony na umowę zlecenie w drugiej frmie. Został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia. Następnie poszedł na zwolnienie lekarskie. I teraz moje pytanie: za tę osobę cały czas była opłacana składka zdrowotna, wypłaty nie było bo było zaraz zwolnienie lekarskie. czy wobec tego że jest koniec roku to powinno się wystawić tej osobie z tytułu umowy zlecenie pit 11, tylko jakie kwoty w nim ująć i czy ta składka zdrowotna była prawidłowo odprowadzana wobec braku wynagrodzenia. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply

 3. Krystyna
  24 października 2013 @ 20:58

  Witam serdecznie
  Mam problem z moim zleceniodawcą. Mianowicie zlecenie wykonywałam bez umowy, umowę zleceniodawca przedstawił mi w momencie, kiedy faktycznie już mi podziękował za świadczenie usług dla niego, z datą obecną. Umowy tej nie zgłosił do ZUS, minął już termin w jakim powinien tego dokonać. Teraz również dowiedziałam się, że nie wypłacił mi pieniędzy, ponieważ nie wystawiłam rachunku, Szczerze mówiąc nie wiem jak zabrać się do tego. Jaką datę wpisać w rachunku, bo różnica jest miesiąca. I czy czekać z wystawieniem rachunku do końca, poniekąd fikcyjnej już umowy. Ogólnie kręci, ale czy jest jakieś światełko w tunelu dla mnie.

  Reply

  • admin
   28 października 2013 @ 11:15

   Witam

   Czy ma Pani status studenta? Od tego zależy kwestia zgłoszenia do ZUS, bo umowa zlecenia ze studentem jest nieozusowana. Co do wynagrodzenia, to Pani jako zleceniobiorca powinna wystawić rachunek, na podstawie którego zleceniodawca wypłaca wynagrodzenie. Termin nie ma znaczenia. Przepisy kodeksu cywilnego w tym zakresie nie mówią, w jakim terminie zleceniobiorca wystawia rachunek.

   Reply

   • Krystyna
    30 października 2013 @ 14:02

    Nie mam statusu studenta, mam zawieszoną własną działalność, opłacam dobrowolny KRUS, a zlecenie nie miało związku z rodzajem prowadzonej przeze mnie działalności.

    Reply

    • admin
     8 listopada 2013 @ 01:03

     Witam

     Proszę o kontakt na e-mail (w menu na stronie zakładka „Kontakt”)

     Reply

 4. anna
  9 maja 2013 @ 20:06

  Witam! Jakie jest minimalne miesięczne wynagrodzenie za prcę? Nie wim czy mogę zaznaczyc tą opcję wystawiając rachunek.

  Reply

  • admin
   9 maja 2013 @ 22:22

   Witam.
   Minimalne wynagrodzenie za pracę nie dotyczy umowy zlecenia, bo wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie jest wynagrodzeniem za pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. W tym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 zł brutto, ale tak, jak napisałem, nie ma ono zastosowania i nie jest warunkiem w przypadku umów zlecenia, które są umowami cywilnoprawnymi, a nie umowami o pracę.

   Reply

 5. kamil
  28 marca 2013 @ 10:46

  Dzień dobry,
  Moje pytanie jest następujące:

  1. Jestem zatrudniony na umowę o pracę i chciałbym dodatkowo wykonać usługę na umowę zlecenie dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Jak w takim wypadku wystawić rachunek? Czy w takiej sytuacji strony takiej umowy są zobowiazane do odprowadzania jakichkolwiek składek, a jeżeli tak to jakich? Jeżeli składek się nie odprowadza to pozostaje tylko zleceniobiorcy do zapłaty podatek dochodowy rozliczany w rocznym rozliczeniu podatkowycm ?

  2. Bardzo proszę też o wyjaśnienie jak taki rachunek powinien wyglądac gdy zostałby wystawiony osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spólce prawa handlowego prowadzącej taką działalność w sytuacji gdy zleceniobiorca jest zatrudniony na umowę o pracę?

  Reply

 6. Dorota
  18 marca 2013 @ 12:06

  Witam Serdecznie,
  mam pytanie dotyczące różnicy pomiędzy kwotą na umowie zlecenia a kwotą na rachunku.
  Co w przypadku, kiedy kwota na umowie wynosi 150 zł brutto, a kwota na rachunku 300 zł brutto?
  Wytłumaczono mi że zamiast wypisywać dwie umowy i dwa rachunki, po prostu na rachunku podwojono kwotę.
  Czy dopuszczalne jest wypłacenie kwoty wyższej niż ta na umowie?
  Kwota na umowie opiewa dokładnie na 150 zł brutto i nie ma żadnego zapisu przewidującego wyższą wypłatę niż ta z umowy.
  Co, jesli w taki sposób rozliczano mnie przez dłuższy czas? Czy dopuszczalny jest jakiś zapis na rachunku, że np. ustnie zawarto drugą identyczną umowę na tą sama kwotę, żeby mieć uzasadnienie dla wypłaty kwoty z rachunku??

  Reply

  • admin
   18 marca 2013 @ 22:41

   Witam
   Przyznam szczerze, że nigdy nie spotkałem się z takim rozwiązaniem, niemniej dopuszczalne jest wypłacenie kwoty wyższej niż ta, figurująca na umowie. Może to wynikać np. z konieczności poniesienia przez zleceniobiorcę większych nakładów na zrealizowanie umowy itp. Ważne, aby od prawidłowej kwoty regulowane były obciążenia podatkowe i składkowe.
   Ustne zawarcie umowy zlecenia jest dopuszczalne, możliwe jest zatem naniesienie na rachunku adnotacji, że zawarta została druga umowa. Zastanawia mnie tu tylko jedna kwestia, czy takiego postępowania nie przyjęto ze względu na fakt, iż umowy zlecenia w kwotach 150 zł rozlicza się ryczałtowo, natomiast od kwoty 300 zł należałoby rozliczyć rachunek z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu i pomniejszeniem zaliczki na podatek dochodowy o część składki zdrowotnej (zleceniodawca finansowo raczej nie zyskuje na tym, więc to raczej nie jest przyczyną).

   Reply

   • Dorota
    19 marca 2013 @ 13:03

    W sytuacji, którą opisałam wcześniej rachunek na 300 zł brutto był rozliczany z podatku ryczałtowo (bo w umowie było 150 zł brutto a liczy się kwota z umowy) – czyli prawodłowo choć na moją niekorzyść o kilka złotych. Prawidłowo, bo w rzeczywistości wykonałam „zadanie” z umowy dwukrotnie. To rozwiązanie mialo zatem na celu tylko skrócenie procedury i liczby wypełnianych papierów – jedna umowa z kwotą brutto, jeden rachunek na kwote podwojoną z umowy.
    Wydaje mi się to nieprawidłowe? Ale chyba nie ma za to żadnej kary, bo US dostał co do nich należy, więc wadliwa ewentualnie byłaby tylko konstrukcja rachunku??

    Reply

    • admin
     19 marca 2013 @ 16:18

     Witam
     W takim wypadku można uznać, że doszło do zawarcia kolejnej, ustnej umowy zlecenia na analogicznych do poprzedniej warunkach, a rachunek wystawić zbiorczo. Wszystko jest w porządku, nie będzie żadnych konsekwencji.

     Reply

 7. Ewa
  14 marca 2013 @ 13:05

  Witam, Moje pytanie dotyczy umowy zlecenia, otóż pracowałam na umowe zlecenie krótki czas, otrzymalam wynagrodzenie, ale umowy nadal nie dostałam. Mineły 2 tygodnie od kiedy zakonczyłam pracę. Pracodawca jest zamiejscowy i wszelkie dokumenty wysyłał mi pocztą, jednak troche mnie niepokoi brak „dokumentu”. Czy mogę powołac się na jakies przepisy, poniewaz uwazam ze po dobroci tego nie dostanę…

  Reply

  • admin
   14 marca 2013 @ 21:45

   Witam
   Co do zasady umowa zlecenia nie musi być zawarta na piśmie. Dopuszczalne jest zawarcie takiej umowy ustnie, aczkolwiek nie jest to praktykowane (ze względu chociażby na obowiązki ZUS i US). Proszę napisać do zleceniodawcy formalne pismo, wzywające do potwierdzenia na piśmie zawartej umowy. Możliwe, że zleceniodawca nie zawierał z Panią pisemnej umowy, żeby nie zgłaszać Pani do ZUS. Jeśli zleceniodawca nie zareaguje na Pani pismo, proszę dać znać. Jeśli nie jest Pani studentką w wieku poniżej 26 lat, to zleceniodawca miał obowiązek zgłosić Panią do stosownych ubezpieczeń, a to, czy Panią zgłosił, można ustalić.
   Proszę napisać wezwanie do potwierdzenia na piśmie zawartej umowy zlecenia pod rygorem ustalenia w ZUS, czy została Pani zgłoszona do ubezpieczeń i ewentualnego zgłoszenia braku ubezpieczenia w ZUS. Musi Pani jednak mieć na względzie, że część składek ZUS finansowana jest z wynagrodzenia zleceniobiorcy, więc wypłacone Pani wynagrodzenie może być zawyżone (nie jest to jednak Pani problem, a zleceniodawcy).

   Reply

 8. Paweł
  4 marca 2013 @ 19:38

  Witam. Otrzymałem do podpisania rachunek za wykonaną przeze mnie umowę zlecenie. Na rachunku widnieje tylko ilość przepracowanych godzin, wysokość stawki za godzinę oraz łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonaną pracę. Rubryki „koszty uzyskania” i „kwota netto” są puste. Czy to dopuszczalne? Czy mogę domagać się wskazania kwoty netto przed podpisaniem rachunku? Nadmienię, że jestem studentem, a zleceniodawcą było biuro pośrednictwa pracy, jednak pracę wykonywałem na rzecz kontrahenta biura.

  Reply

  • admin
   4 marca 2013 @ 20:53

   Witam
   Może Pan, ale to dla Pana i tak nie problem, bo jeśli wskazano kwotę wynagrodzenia brutto, to netto łatwo wyliczyć. Jako student a umowie zlecenia nie jest Pan ubezpieczony, więc z Pana wynagrodzenia zostanie potrącona tylko zaliczka na podatek dochodowy, a koszty uzyskania przychodu wynoszą 20 % podstawy. Obliczenia odbywają się według wzoru:

   1. Brutto 1000 zł
   2. Koszt uzyskania przychodu: 20 % z poz. 1 czyli 200 zł.
   3. Podstawa podatku: poz. 1 – poz. 2 czyli 800 zł.
   4. Podatek: 18 % z poz. 3 = 144 zł (jeśli wychodzi ułamek, to kwotę tą się zaokrągla.
   5. Netto: poz. 1 – poz. 4 = 856 zł.

   Wystawienie rachunku należy co do zasady do obowiązków zleceniobiorcy, ale w praktyce rachunki sporządza zleceniodawca i daje zleceniobiorcy do podpisu. Proszę się nie obawiać, że rachunek nie jest wypełniony do końca.

   Reply

   • Paweł
    5 marca 2013 @ 13:44

    Dziękuję za szybką i rzetelną odpowiedź. Potwierdził Pan moje przypuszczenia.
    PS Wyrazy uznania, doskonała strona.

    Reply

 9. Zyta
  20 lutego 2013 @ 15:50

  Mam problem z ustaleniem czy naliczać składki na FP, ZUS twierdzi, że skladek nie powinno sie naliczać w tej sytuacji Sytuacja :
  osoba fizyczna prowadzi działalność, zleca usługi na umowy zlecenia, nie zatrudnia nikogo na umowę o pracę.
  Wg przepisów : FP mają obowiązek opłacać „pracodawcy” wg ustawy o promocji zatrudnienia art 104 ust 1 pkt 1,
  z kolei pracodawcą jest ten kto zatrudnia choćby jednego pracownika art 2 ust 1 pkt 25 ww ustawy, z kolei wg ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla ZUSu pracownikiem jest również ten który wykonuje umowę zlecenie, a z kolei art 107 ustawy o promocji mówi że FP oplaca ten kto podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.. ZUS twierdząc że nie powinny być naliczane FP powołał się na przepis, że taki ktoś nie jest pracodawcą i dlatego powinien naliczać FP od zleceń pomimo, że składki społeczne mają obowiązkowe.

  Reply

  • admin
   20 lutego 2013 @ 17:24

   ZUS ma rację. Składek na Fundusz Pracy nie płacą przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo, którzy zatrudniają wyłącznie zleceniobiorców. Zwolnienie obejmuje wszystkich zleceniobiorców, nawet jeśli jest to ich jedyne źródło przychodu, a wynagrodzenie przewyższa minimalne i nawet, jak mają płacone składki emerytalną i rentową. Trzeba tylko pamiętać, że wystarczy zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę, a składki na FP trzeba będzie płacić za wszystkich, łącznie ze zleceniobiorcami. To zwolnienie dotyczy wyłącznie osób fizycznych, prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Nie dotyczy spółek itp., nawet jeśli zatrudniają wyłącznie zleceniobiorców.

   Reply

   • Zyta
    21 lutego 2013 @ 21:49

    Dziękuję upewniła mnie ta wypowiedź

    Reply

 10. Doris
  11 lutego 2013 @ 23:06

  Witam !
  Moje pytanie jest następujące :
  1. Jeżeli w umowie zleceniu jest zapisane że wynagrodzenie jest określone w euro i wypłacone jest w euro, to czy rachunek może być wystawiony w złotych (zus i podatek wyliczamy w złotówkach)
  2. Czy w umowie zleceniu można zapisać, że kurs będzie ustalany kazdoroazowo między obiema stronami
  (pracodawca upiera się że ma takie prawo i nie musi być kurs NBP jeżeli ustalony między stronami kurs jest korzystniejszy dla strony)
  3. Czy w umowie możnas zawrzeć zapis, że rozwiązanie umowy zlecenie nastapi po uprzednim dwu tygodniowym wypowiedzeniem.
  4. Czy w umowie zleceniu można zawrzeć zapis o możliwości przedłużenia jej na kolejne okresy
  5. Czy w umowie zleceniu można zawrzeć zapis że wynagrodzenie będzie pomniejszone proporcjonalnie w zależności od ilości przepracowanych godzin w miesiącu
  6. Jeżeli umowa zlecenie ma określoną stawkę godzinową, to czy można w takiej sytuacji prowadzic ewidencję pracy na liście obecności
  Jeśli można prosić dodatkowo o podstawę prawna zagadnień. Pozdrawiam

  Reply

  • admin
   12 lutego 2013 @ 11:29

   Witam.
   ad.1 Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują w żaden sposób kwestii waluty, w jakiej powinno zostać wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Dopuszczalne jest zatem, aby walutą w umowie zlecenia było Euro, natomiast sama wypłata na podstawie rachunku do umowy zlecenia odbywała się w polskich złotych. Rachunek również może być w złotówkach. Pozostaje tu jedynie kwestia ustalenia kursu walut oraz prawidłowego rozliczenia składek od umowy zlecenia i podatku dochodowego.
   ad. 2. W umowie zlecenia może się znaleźć taki zapis, tylko w mojej ocenie jest on „nieostry”. Jak miałoby odbywać się to każdorazowe ustalanie? Na podstawie odrębnej umowy, wystawienia i zatwierdzenia rachunku itp.? Strony mogą określić inny przelicznik walut niż kurs NBP, jednakże kwestia tego przeliczania powinna zostać jakoś określona i doprecyzowana (najlepiej na piśmie).
   ad. 3. Tak – dopuszczalne jest zawarcie w umowie zlecenia klauzuli, dotyczącej możliwości jej wypowiedzenia oraz długości okresu wypowiedzenia.
   ad. 4. Tak. Taki zapis jest dopuszczalny, proszę jednak mieć na względzie kwestię art. 22 kodeksu pracy – nie w każdych okolicznościach dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenia (nie może ona „przypominać” stosunku pracy. Więcej na ten temat tutaj: http://www.kadrywpraktyce.pl/jak-bezpiecznie-zawrzec-umowe-zlecenia-umowa-zlecenia-a-umowa-o-prace/
   ad. 5. Na umowie zlecenia co do zasady nie ma czegoś takiego, jak czas pracy. Można w umowie określić, że wynagrodzenie będzie proporcjonalne do nakładów pracy zleceniobiorcy, ale trzeba to zrobić „bezpiecznie”, aby nie przypominało to stosunku pracy.
   ad. 6. Jak wyżej – jeśli umowa przewiduje stawkę godzinową, to można prowadzić ewidencję przepracowanych przez zleceniobiorcę godzin, ale to nie może być formalna ewidencja czasu pracy, bo ewidencję czasu pracy prowadzić się (aczkolwiek nie zawsze) dla pracowników, nie dla zleceniobiorców).

   Podstawą prawną są przepisy art. 22 kodeksu pracy oraz art. 734 – 751 kodeksu cywilnego w zakresie umowy zlecenia.

   Reply

   • Anonim
    12 lutego 2013 @ 21:59

    Witam
    Ad.1 Chodzi o to ze w umowie zleceniu jest euro, wypłacono w euro, a rachunek wystawiono w złotych i czy tak może być, czy w tej sytuacji jak wypłacono w euro to i rachunek musi być w euro czy nie musi
    ad.2 kurs ustala się słownie przed wypłatą szef mówi po jakim kursie policzy wynagrodzenie a, wykonawca się zgadza.

    Reply

    • admin
     13 lutego 2013 @ 10:40

     Ad.1 Wynagrodzenie może być wypłacane w Euro, a rachunek wystawiony w złotówkach. Składki ZUS i podatek dochodowy płaci się w złotówkach, więc nawet gdyby rachunek był w Euro, trzeba by go przeliczyć na złotówki.
     Ad.2. Jeśli szef przyjmuje kurs korzystniejszy dla zleceniobiorcy to nie ma problemu, gorzej, jeśli na tym polu dojdzie do sporów. Skoro nie ma ustaleń na piśmie, nie ma ewentualnego dowodu, gdyby doszło do konfliktu.

     Reply

   • Anonim
    20 lutego 2013 @ 09:52

    ad.1 chodzi o to ze już wypłacono w euro, a rachunek wystawiono w zlotych czy taki sposób jest dozwolony

    Reply

    • doris
     20 lutego 2013 @ 09:57

     ad. 1 Sorry nie zauwazylam odpowiedzi na to pytanie . Czy jest jakaś podstawa prawna dotycząca dopuszczenia takiej mo żliwości wystawiania rachunków w innej walucie niż wypłata faktyczna, bo prezes się upiera że tak nie może być i jak go przekonać. Moje słowo to za mało dla niego.

     Reply

     • admin
      20 lutego 2013 @ 17:28

      Kodeks cywilny ani kodeks pracy nie regulują tej kwestii w żaden sposób. Jeżeli umowa zlecenia przewiduje wynagrodzenie np. w EURO, to dla celów wypłaty wynagrodzenia oraz zapłaty składek i podatku i tak musi zostać przeliczona na złotówki po kursie walutowym średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia. Czyli najpierw należy przeliczyć kwotę EURO na PLN, obliczyć składki ZUS i zaliczkę na podatek oraz kwotę do wypłaty netto w złotówkach, a chcąc wypłacić wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w EURO, to kwotę netto wynagrodzenia przeliczamy po tym samym kursie średnim znowu na EURO.

     • Doris
      21 lutego 2013 @ 21:53

      Dziekuje za odpowiedź, nie wiem tylko jak przekonac o tym zainteresowane osoby, jak nie ma konkretnego paragrafu.

     • admin
      22 lutego 2013 @ 14:10

      Można poszukać ewentualnie w przepisach podatkowych (ordynacja podatkowa itp.) – ja osobiście nie znam na tyle tych przepisów, aby udzielić w tym zakresie informacji. Mogę jedynie napisać, że z punktu widzenia prawa pracy i prawa cywilnego sytuacja ma się tak, jak opisałem w poprzednich komentarzach.

 11. mirek
  13 listopada 2012 @ 10:13

  Dobre – dzięki.

  Reply

 12. Anonim
  7 listopada 2012 @ 13:31

  Bardzo ciekawa strona! Zamieszczone wiadomości i informację zostały przedstawione w bardzo przystępny i zrozumiały sposób.

  Reply

  • admin
   7 listopada 2012 @ 14:01

   Cieszę się, że się przydaje i zapraszam do korzystania :). Taka właśnie jest intencja – wszystko ma być w przystępny i zrozumiały sposób.

   Reply

   • Anonim
    12 listopada 2012 @ 14:51

    Dziękuję, bardzo pomocna strona

    Reply

Odpowiedz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wolne za pracę w niedzielę i święto
Dzień wolny dla pracownika za pracę w święto lub niedzielę

Stosownie do przepisu art. 1519 kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta, określone w przepisach o dniach wolnych od pracy, czyli obecnie...

Zamknij


Popular Pages