26 komentarzy

 1. kadr0wa
  5 października 2013 @ 18:45

  Witam,
  mam pytanie dotyczące korzystania z urlopu na żądanie przy zaległym urlopie. Czy można pracownikowi udzielić urlopu na żądanie, gdy ma jeszcze niewykorzystany urlop zaległy ?

  Reply

  • admin
   8 października 2013 @ 22:00

   Witam

   Można. Urlop na żądanie udzielany jest z puli urlopu wypoczynkowego, ale nawet, jeśli pracownik ma do wykorzystania zaległy urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo w roku ubiegłym, nic nie stoi na przeszkodzie, aby udzielić mu urlopu na żądanie.

   Reply

 2. Bella
  26 marca 2013 @ 15:13

  Witam,
  mam problem z ustaleniem kiedy i w jaki sposób powinnam wykorzystać urlop wypoczynkowy pracując na 1 i 1/4 etatu w dwóch firmach „matka” i „córka”. W pierwszej jestem zatrudniona na pełen etat od ponad 10 lat i przysługuje mi pełen wymiar urlopu, a drugiej od maja ubiegłego roku na warunkach zadaniowego czasu pracy i przysługuje mi urlop proporcjonalnie do pełnego wymiaru, tj. za 2012r. 5dni, za bieżący rok 7dni. W pierwszej firmie nie ma problemu, ale w drugiej firmie jestem przez parę dni na początku miesiąca (firma znajduje się w innej miejscowości), a następnie rozliczana jestem z zadań, które wykonam w macierzystej firmie dla firmy „córki” (pomijając czas pracy poza 8godz. dziennie i praca dla pierwszej firmy-tu jest wszystko OK)). Za poprzedni rok nie wykorzystałam urlopu w firmie drugiej i w chwili obecnej wymagają abym wypisała wsteczny urlop, w te same dni, kiedy miałam w firmie „matce”, a następnie brała w tym samym czasie w obydwu firmach w br. Czy nie jest to trochę absurdalne wypisywać urlop wstecznie (tak jakbym go po prostu oddała), kiedy i tak za wykonane zadania zostałam już rozliczona? Chciałabym się również zorientować tak naprawdę kiedy muszę / mogę brać urlop w tamtej firmie, kiedy i tak jestem tam w każdym miesiącu i pracę swoją wykonuję w 100%? Czy muszę wypisywać np na koniec miesiąca 4 dni aby skorzystać z 1 pełnego dnia, kiedy i tak w tym czasie nie byłoby mnie w tamtej firmie?
  Z góry dziękuję za jakąkolwiek informację :)

  Reply

 3. nowicjusz
  24 lutego 2013 @ 10:40

  Witam i proszę o pomoc, z góry dziękuję.
  1. pracownik zawarł umowę na czas określony od 7.01.13 do 31.07.13. Jest to jego kolejna praca. wymiar urlopu 20 dni. Ile dni urlopu mu przysługuje w czasie zatrudnienia. Czy może np w kwietniu wykorzystać całe 20 dni czy liczymy proporcjonalnie należny urlop ?

  2. pracownik podjął pierwszą pracę umowa 14.01.13 do 13.07.13, ile urlopu mu przysługuje w tym okresie. zakładamy, że będzie pracował do końca umowy i nie przedłuży się tej umowy.

  3. pracownik podjął pierwszą pracę 5.12.12 pierwszy urlop może otrzymać po przepracowaniu miesiąca czyli po 5.01.13 – 1/12 wymiaru. A od stycznia nabywa prawo do 20 dni urlopu i już od stycznia nie musi przepracować kolejnych miesięcy żeby wykorzystać należny mu urlop 20 dni. Czy dobrze interpretuję przepisy ?

  Reply

  • admin
   26 lutego 2013 @ 21:49

   A czy to jest pierwsza praca pracownika?

   Reply

 4. julka
  24 lutego 2013 @ 10:27

  W jednym z komentarzy pisano o pracy na stażu i wliczeniu jej do stażu urlopowego, mnie uczono, że pracy na stażu nie wlicza się do stażu urlopowego, bo nie jest to umowa o pracę tylko umowa o staż i z takiej pracy nie ma świadectwa pracy. Proszę w takim razie o wyjaśnienie z czego to wynika, czy może coś źle zrozumiałam.

  Reply

  • admin
   26 lutego 2013 @ 21:49

   Witam
   Podstawą jest przepis art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanego na okres stażu podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Wymienionych okresów nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

   Reply

 5. jasiu
  14 listopada 2012 @ 10:35

  Czy pracując na pełny etat, dostaję 26 dni urlopu, muszę w ciągu roku wykorzystac 10 dni roboczych
  ciągłości urlop, by było 14 dni.
  Nadmieniam że firma nie daje żadnych świadczeń socjalnych

  Reply

  • admin
   14 listopada 2012 @ 11:04

   Stosownie do treści art. 162 kodeksu pracy na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu podzielonego na części, z których co najmniej jedna część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Z brzmienia tego przepisu nie wynika bezwzględnie wiążący charakter tego warunku, aby co najmniej jedna część urlopu trwała nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych. Przepis ten zawiera jedynie wskazówkę (używa stwierdzenia „powinna trwać” a nie „musi trwać”), a wskazówka ta ma na celu ochronę pracownika i jego prawa do wypoczynku.
   Jednakże nie jest Pana obowiązkiem wykorzystanie urlopu w ten sposób. Jeśli z Pana punktu widzenia korzystniejszy dla Pana jest inny podział urlopu, w taki sposób, że żadna z tych części nie będzie trwała tych 14 dni, to może Pan ten urlop podzielić.

   Reply

 6. beata
  16 października 2012 @ 13:02

  Zgodnie z par 12 pnkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 8 stycznia 1997r. zmienne składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłat tych składników i nie wlicza się ich do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Wobec powyższego jeżeli nadgodziny są rozliczane i wypłacane za okresy dwumiesięczne ponieważ w firmie obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy ( wynikają z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy) czy należy je brać do podstawy wyliczenia wynagrodzenia urlopowego? Skoro nie wlicza się w/w nadgodzin do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop, czy do faktycznego czasu pracy należy doliczyć ilość nadgodzin wypracowanych w miesiącach z których jest ustalona podstawa, czy należy je również wyłączyć?

  Reply

  • admin
   16 października 2012 @ 14:09

   § 12. 1. Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy. Przepis ten dotyczy np. premii kwartalnych, półrocznych czy rocznych i im podobnych składników. Wynagrodzenie za nadgodziny rozliczane jest co prawda w okresie rozliczeniowym (w Pani wypadu w ciągu dwóch miesięcy), ale powinno być uwzględnione w podstawie do wynagrodzenia urlopowego. To, czego nie uwzględnia się, określa przepis par. 6 rozporządzenia, a w tym wyliczeniu nie ma wynagrodzenia za nadgodziny. Zatem z jednej strony w podstawie wynagrodzenia urlopowego nadgodziny należy uwzględnić, a z drugiej te dodatkowe godziny pracy uwzględnić w ustalaniu wartości jednej dniówki urlopowej (czyli w sumie godzin przepracowanych w okresie, z którego ustala Pani podstawę wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy).

   Reply

   • Anonim
    17 października 2012 @ 13:38

    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Zaskoczyła mnie taka interpretacja, ponieważ stanowisko PIP na w/w temat jest takie: że skoro nadgodziny są rozliczane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc oraz w regulaminie pracy jest zawarte, że okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące to nadgodziny należy traktować jako składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesięczne i podobnie jak premie np. kwartalne nie ujmować w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ( dosłownie przytoczone słowa PIP). Podobne zdanie mają autorki M. Cieślik i A. Salamon ” Płace od A do Z” Wydawnictwo HR Services 2010 r. str. 77, nikt jednak nie wypowiada się na temat ilości godzin wypracowanych ponad normę, czy brać je do godzin faktycznie przepracowanych jeżeli wynagrodzenie za nadgodziny należy wyłączyć z podstawy, czy też nie, co wydawałoby się logiczne. Pozdrawiam i liczę na odpowiedź bo mam coraz więcej wątpliwości odnośnie przedstawionego problemu????

    Reply

    • admin
     17 października 2012 @ 16:17

     Jeśli wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nie uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia urlopowego, to w takim wypadku nie uwzględnia się również liczby tych nadgodzin przy ustalaniu godzin faktycznie przepracowanych. Inaczej nie miałoby to sensu, bowiem prowadziłoby to do sytuacji, że im więcej pracownik ma nadgodzin, tym niższe otrzyma wynagrodzenie urlopowe.

     Reply

     • Anonim
      18 października 2012 @ 08:36

      Dziękuję bardzo, utwierdziła mnie Pani/Pan w moim przekonaniu:)
      I jeszcze jedno pytanie, dotyczy tym razem zmiennych składników wynagrodzenia płatnych za okresy nie dłuższe jak miesięczne, a konkretnie dodatku za pracę w porze nocnej oraz w święta. Jeżeli ten składnik wynagrodzenia płatny jest nieregularnie tj pracownik nie w każdym miesiącu pracuje w porze nocnej, np ustalając wynagrodzenie za urlop za m-c IX i biorąc do podstawy wynagrodzenie z trzech miesięcy wstecz dodatek ma w VIII, natomiast w VII i VI nie występuje ( w poprzednich miesiącach występował, ale nie zawsze co miesiąc) czy można traktować go jako nieperiodyczny składnik wynagrodzenia i nie brać do podstawy? Czy zawsze, niezależnie od częstotliwości trzeba wliczać do podstawy? A może brać pod uwagę fakt, że w miesiącu w którym jest na urlopie taki składnik mu przysługuje i wówczas przyjąć do podstawy wynagrodzenia za urlop?

 7. ela
  10 października 2012 @ 12:36

  witam!
  Mam przepracowane 3 lata, a w maju tego roku ukończyłam szkołę wyższą, a wiec razem mam 11lat do urlopu.
  Moje pytanie brzmi: czy już w tym roku przysługuję mi 26dni urlopu? czy przysługuje mi tylko jego część, a moze urlop wyższy obowiazuje mnie od przyszłego roku? dzięki za odpowiedź

  Reply

  • admin
   10 października 2012 @ 14:17

   A czy okres zatrudnienia pokrywał się z okresem studiów? Urlop uzupełniający (te 6 dni) należy się pracownikowi w roku, w którym nabywa do niego prawo, czyli Pani ma do niego prawo.
   Proszę tylko upewnić się w kadrach, że ma Pani faktycznie 11 lat stażu pracy na potrzeby urlopu. Nie jest bowiem jasne, czy praca w trakcie studiów jest sumowana z tymi studiami. Niektóre kadrowe sumują, a niektóre biorą dla pracownika opcję korzystniejszą, ale nie sumują, czyli w Pani wypadku ma Pani staż pracy 3 lata, ale za wyższe wykształcenie należy się Pani 8 lat, więc może się okazać, że policzą Pani tylko 8 lat do stażu na potrzeby urlopu wypoczynkowego.

   Reply

   • ela
    10 października 2012 @ 16:04

    Napiszę tak:
    od 03.2009 do końca 03.2010 odbywałam staże, następnie zaczęłam pracę na cały etat od 04.2012 i pracuję do dziś. Nie było żadnej przerwy między odbywanymi stażami, czy rozpoczęciem kolejnej pracy. Pracuję w sposób ciągły od 2009r. No i również w 2009 rozpoczęłam studia. Dyplom zdobyłam w maju 2012. Pracodawca twierdzi, że urlop należy mi się dopiero od przyszłego roku. Pytałam dlaczego, a jego odpowiedź: bo tak powiedział księgowy.
    Dziękuję za szybką odpowiedź.

    Reply

    • admin
     10 października 2012 @ 20:58

     Proszę doprecyzować – do końca marca 2010 odbywała Pani staże czy do końca marca 2012? Pytam, bo pisze Pani, że nie było przerw między stażami i rozpoczęciem pracy. To ma znaczenie w wypadku należnego Pani urlopu wypoczynkowego.

     Reply

     • ela
      11 października 2012 @ 08:39

      03.2009 – 03.2010 staż
      04.2010 – do teraz praca na cały etat.
      Kończąc staż z dniem ostatniego marca, dnia pierwszego kwietnia już miałam umowę o pracę (i na tej umowie pracuję do dziś)

     • admin
      11 października 2012 @ 09:12

      Zgodnie z art. 155 par 2 kodeksu pracy jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. W Pani wypadku okres nauki i pracy częściowo pokrywa się, a korzystniejsze będzie wliczenie okresu pobierania nauki (bo ma Pani od razu za to 8 lat). Do tych 8 lat można doliczyć okres od rozpoczęcia stażu do momentu podjęcia nauki (nie napisała Pani, w jakim miesiącu zaczęła studia, ale przykładowo, jeśli staż rozpoczęła Pani od marca 2009, a naukę od 1 października 2009, to okres od rozpoczęcia stażu do rozpoczęcia nauki da Pani dodatkowe kilka miesięcy do stażu urlopowego). Dodatkowo do tych 8 lat za ukończenie studiów należy doliczyć okres od maja 2012 do teraz, co da Pani dodatkowe kilka miesięcy. Faktycznie zatem okazuje się, iż łączny okres 10 lat stażu pracy, z uwzględnieniem studiów, będzie Pani miała dopiero w przyszłym roku. Jeśli chce Pani dokładne wyliczenia, to proszę podać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia studiów.

     • Anonim
      11 października 2012 @ 09:17

      Dziękuję za odpowiedź, przeliczę sama 😉
      Myślałam po prostu, ze studiując zaocznie mogę zliczyć wykonywanie pracy + 8 lat za studia.
      Pozdrawiam!

     • admin
      11 października 2012 @ 09:53

      Nie ma sprawy. Niestety dla pracowników, praca w trakcie studiów nie jest doliczana. Gdyby potrzebowała Pani pomocy w liczeniu, proszę śmiało pisać

 8. Anonim
  20 września 2012 @ 11:18

  „Przykład:

  Pracownik ma staż pracy 12 lat, a zatem prawo do wyższego wymiaru urlopu. Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu, a z ustalonego grafiku czasu pracy wynika, iż świadczy on pracę od poniedziałku do piątku po 2 godziny dziennie. Pracownik ma prawo do 1/4 z 26 dni = 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni urlopu, czyli 56 godzin (7 dni urlopu po 8 godzin każdy). Przy tak ustalonym grafiku pracownik będzie miał 28 dni wolnych od pracy (7 dni po 8 godzin = 56 godzin urlopu, 56 godzin urlopu/ 2 godziny dziennie = 28 dni wolnych)”

  A co z przestrzeganiem art. 154 par. 3 kodeksu pracy, który mówi o tym, że ustalony wymiar urlopu pracowników nie może przekroczyć 26 dni…???? skąd zatem 28 dni wolnych????
  Można udzielić max. 26 dni, czyli 52 godzin urlopu (26 dni x 2 godziny). A potem należy pilnować, aby wymiaru nie przekroczyć.

  Reply

  • admin
   20 września 2012 @ 13:22

   Witam

   Pracownik z 12 letnim stażem pracy, zatrudniony na 1/4 etatu, ma prawo do 1/4 z 26 dni, ale w wypadku mniej niż pełnego etatu te dni przelicza się na godziny urlopu, więc pracownik ten ma prawo do 1/4 z 26*8=208 godzin, czyli do 52 godzin urlopu. Ponieważ pracuje po 2 godziny dziennie, to daje to właśnie 26 dni wolnych z tytułu urlopu.

   Reply

 9. zbigniew
  9 lipca 2012 @ 10:07

  w poprzedniej firmie pracowałem od 1-07-2011 do 14-12-2012 ,po zwolnieniu podjąłem prace od 16-12-2012 do dnia 6-07-2012
  za okres od 1-07-2011 do 14-12-2012 obliczono mi urlop 5 dni / nie dostarczyłem świadectw z poprzednich zakładów / nikt się ich niedopominał / – podobno moja wina – czy dobrze mi naliczono ?jeśli nie to czy mogę dopominać się o pieniądze za resztę urlopu ?
  od 16-12-2011 do 6-07-2012 naliczono mi 12 dni urlopu / też nie dostarczyłem świadectw z poprzednich zakładów /
  jak obliczyć ekwiwalent pienieżny za czerwiec 197 godzin / bez nadgodzin ,bo tego w tej firmie nie ma / w plus 12 dni urlopu tj od 21-06-2012 do 6-07-2012 gdyż w tym dniu kończy mi sie umowa

  Jeśli mógłby mi ktoś odpowiedzieć z góry dziękuje

  Reply

  • admin
   9 lipca 2012 @ 11:02

   Witam

   Jakiś błąd w datach się pojawił. Proszę sprawdzić (nie było jeszcze grudnia 2012).

   Reply

Odpowiedz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego – część 1. Ustalanie stażu urlopowego

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego zostały określone w Dziale VII Kodeksu pracy. Przepisy tego działu precyzują, w jakich wymiarach udziela się urlopów wypoczynkowych oraz jakie są...

Zamknij